Edukacija stanovništva, prvenstveno djece i mladih, o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže, jedan od strateških ciljeva Ekopaka, stoga nam je veoma drago kada na našu adresu stignu prijedlozi i projekti za unaprjeđenje reciklaže od strane učenika i njihovih škola. 

Ovoga puta, s lijepom idejom nam se obratio učenik Druge gimnazije u Sarajevu, Tarik Gušić, koji je osmislio projekt selektivnog prikupljanja i reciklaže PET ambalaže u svojoj školi.

Rado smo se odazvali njegovom pozivu. Tako ćemo, u saradnji s Drugom gimnazijom, u periodu od 28.01. do 07.02 2020. godine, u prostorijama škole, postaviti tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada, te organizirati prevoza na reciklažu.

Nadamo se da će se ovim primjerom voditi i druge škole i učenici, te u saradnji s nama, zajedničkim snagama, nastaviti razvijati sistem reciklaže u BiH.