BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

04 02.20.

Saradnja Ekopaka i Druge gimnazije u Sarajevu

Edukacija stanovništva, prvenstveno djece i mladih, o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže, jedan od strateških ciljeva Ekopaka, stoga nam je veoma drago kada na našu adresu stignu prijedlozi i projekti za unaprjeđenje reciklaže od strane učenika i njihovih škola. 

Ovoga puta, s lijepom idejom nam se obratio učenik Druge gimnazije u Sarajevu, Tarik Gušić, koji je osmislio projekt selektivnog prikupljanja i reciklaže PET ambalaže u svojoj školi.

Rado smo se odazvali njegovom pozivu. Tako ćemo, u saradnji s Drugom gimnazijom, u periodu od 28.01. do 07.02 2020. godine, u prostorijama škole, postaviti tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada, te organizirati prevoza na reciklažu.

Nadamo se da će se ovim primjerom voditi i druge škole i učenici, te u saradnji s nama, zajedničkim snagama, nastaviti razvijati sistem reciklaže u BiH.

Arhiva