BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

17 10.19.

Ekopak održao sastanak s javnim komunalnim preduzećima

Jedan od značajnih segmenata u funkcionisanju sistema reciklaže su komunalna preduzeća i stoga im Ekopak posvećuje posebnu pažnju.

S tim u vezi, u srijedu, 16.10.2019. godine održali smo sastanak s predstavnicima javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka. Sastanku su prisustvovali predstavnici JKP Komrad d.o.o. iz Bihaća, JKP Rad d.o.o. iz Ključa, JKP Bašbunar Travnik d.o.o, JKP Vilenica Čistoća d.o.o. iz Novog Travnika, JKP Vitkom d.o.o. iz Viteza, JKP Kostajnica d.o.o. iz Kreševa,  JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Kiseljaka, JP Komunalno d.o.o. Breza,  JKP Ušće Ustikolina,  JP Komunalac d.o.o. iz Kladanja i  JKP BIOŠTICA d.o.o. iz Olova.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o postignutim rezultatima, trenutnim izazovima i načinima za njihovo prevazilaženje, kao i o planovima za budućnost.

Treba naglasiti da Ekopak sarađuje sa javnim komunalnim preduzećima od 2013. godine i konstantno razvija svoju mrežu sakupljača s ciljem dašto manje ambalažnog otpada završi na deponijama.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici preduzeća Eko-Industrijski otpad Zizi d.o.o. iz Travnika, koji se bave preuzimanjem prikupljenog ambalažnog otpada od javnih komunalnih preduzeća, njegovog objedinjavanja i pripreme za reciklažu.

 
IMG_1661.JPG
IMG_1662.JPG
IMG_1670.JPG
IMG_1664.JPG

Arhiva