U Sarajevu se od 10. do 13. oktobra održava 40. ITF Evropsko taekwondo prvenstvo, na kojem će sudjelovati rekordnih 700 sudionika iz 37 zemalja.

Ekopak se rado dozvao pozivu organizatora i podržao ovu sportsku manifestaciju, tako da smo organizirali postavljanje malih eko-otoka u dvorani “Mirza Delibašić” gdje takmičari i gledatelji mogu odlagati ambalaži otpad. Također, za takmičare i gledatelje smo pripremili i promotivne materijale u cilju edukacije o važnosti selektivnog odlaganja otpada.

Ekopak je sa svojim stalnim partnerom firmom “Papir servis” organizirao je i prevoz prikupljenog ambalažnog otpada u sortirnice i konačno u reciklažne centre.