Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) donijelo je odluku  da se aktivno uključi u sistem odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i njegove reciklaže.

Tako je ova institucija, u saradnji s prvim ovlaštenim operaterom sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH, firmom Ekopak, organizirala prikupljanje i odvoz na reciklažu svog otpadnog papira.

S tim u vezi, Ekopak je uručio FMUP-u 80 korpi za prikupljanje otpadnog papira koje će biti postavljene u prostorijama FMUP-a. 

„Raduje nas što se i ova važna institucija uključila u sistem reciklaže i dala svoj doprinos u očuvanju našeg okoliša i unaprjeđenju sistema reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji“, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Ovim potezom FMUP se aktivno uključio u unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom i proces reciklaže, kao i očuvanju našeg okoliša.

„Cilj nam je da Federalni MUP posluži kao primjer svim ostalim institucijama kako bi preuzele inicijativu i aktivno se uključile u proces očuvanja okoliša i na taj način doprinijele uređenju našeg okruženja“, izjavio je ministar Aljoša Čampara.