BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

11 10.19.

Saradnja FMUP i Ekopaka-FMUP se uključio u sistem reciklaže otpadnog papira

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) donijelo je odluku  da se aktivno uključi u sistem odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i njegove reciklaže.

Tako je ova institucija, u saradnji s prvim ovlaštenim operaterom sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH, firmom Ekopak, organizirala prikupljanje i odvoz na reciklažu svog otpadnog papira.

S tim u vezi, Ekopak je uručio FMUP-u 80 korpi za prikupljanje otpadnog papira koje će biti postavljene u prostorijama FMUP-a. 

„Raduje nas što se i ova važna institucija uključila u sistem reciklaže i dala svoj doprinos u očuvanju našeg okoliša i unaprjeđenju sistema reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji“, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Ovim potezom FMUP se aktivno uključio u unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom i proces reciklaže, kao i očuvanju našeg okoliša.

„Cilj nam je da Federalni MUP posluži kao primjer svim ostalim institucijama kako bi preuzele inicijativu i aktivno se uključile u proces očuvanja okoliša i na taj način doprinijele uređenju našeg okruženja“, izjavio je ministar Aljoša Čampara.

 
3.jpg
4.jpg
1.jpg
2.jpg

Arhiva