U Općini Vogošća već devet godina zaredom se održava akcija “Čista i lijepa Vogošća”. I ove godine u akciji kojoj je prisustvovalo preko 800 volontera, prikupljene su velike količine smeća i otpada, a uklonjeno je i nekoliko divljih deponija,  te izvršeno pošumljene određenih lokacija.

Tim povodom, Općina Vogošća je organizirala dodjelu diploma i prigodnih nagrada učenicima, nastavnicima i školama za održana općinska takmičenja, a u sklopu tog događaja Ekopak je dodijelio nagrade osnovnom školama za učešće u sakupljanju ambalažnog otpada.

“Na ovaj način utječemo na svijest djece o značaju reciklaže ambalažnog otpada i življenja u lokalnoj zajednici koja je orjentisana k tom cilju, a Općina Vogošća svakako spada u red takvih. Stoga, sa zadovoljstvom podržavamo ovaj projekat”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Treba napomenuti da se Općina Vogošća svrstava u red društveno odgovornih općina koje podržavaju sistem reciklaže ambalažnog otpada. Zato je Ekopak investirao sredstva za nabavku sedam eko-otoka koji su postavljeni na različitim lokacijama u Općini, što je građanima omogućilo da svakodnevno odvojeno odlagažu ambalažni otpad.