BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

27 04.19.

Ekopak prisustvovao ''Platformi za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo''

Visok stepen naseljenosti, nedostatak strateškog pristupa razvoju, te loše svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša, rezultirali su trendom rasta stepena zagađenosti i etiketiranjem Sarajeva kao grada sa najzagađenijim zrakom u čitavoj Evropi.

S tim u vezi, u Sarajevu je održana prva jednodnevna “Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo” u organizaciji Udruženja „Energis“, a uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i stručnih predavača. 

Tom prilikom eksperti smo mogli razmijeniti ekspertize i analize trenutnog stanja u Kantonu Sarajevo, te predložiti inovativna rješenja za nisko-karbonski urbani razvoj.

Konferenciji je prisustvovala i direktorica Ekopaka Amela Hrbat koja je tom prilikom kazala: “Ekopak pozdravlja svaku inicijativu koja ima za cilj poboljšati uvjete za očuvanje okoliša i kvalitete života svih građana. Stoga smo se rado odazvali pozivu Udruženja “Energis” da prisustvujemo ovom događaju. Mogli smo čuti mnoga korisna stručna mišljenja i inicijative, a u narednom periodu zajedno ćemo kreirati listu preporuka za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo koju će dostaviti nadležnim institucijama u Kantonu.”

 
platforma2
Platforma

Arhiva