BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

14 09.18.

Bihać, BiH - 13. septembar 2018: Otvoren 16. Međunarodni ekološki sajam "EKOBIS 2018"

Bihać, 13.09.2018. - U organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona danas je otvoren 16. Međunarodni ekološki sajam "EKOBIS 2018", čija je ovogodišnja tema "Poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija", a moto "Uzgojimo vlastitu hranu i pažljivo birajmo ishranu".

Tradicionalno, učešće na sajmu je uzeo i Nacionalni park Una, koji je između ostalog, predstavio i uspješnu saradnju sa Ekopakom, koja je uspostavljena prije više godina i na čijem će se razvoju raditi i u budućnosti.

Image-1 (1).png
2.jpg
3.jpg
1.jpg

Arhiva