BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

30 01.15.

Ekopak ispunio ciljeve za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada za sve vrste ambalažnih materijala

Ambalažne kompanije koje su na Ekopak prenijele svoje obaveze, i koje koriste znak Zelene tačke na ambalaži svojih proizvoda, šalju jasnu poruku da ispunjavaju zakonske obaveze i da direktno finansiraju uspostavu i razvoj dugoročnog, transparentnog, održivog i efikasnog sistema Zelene tačke u našoj zemlji. Krajnjim potrošačima je omogućeno da aktivno učestvuju u primarnoj selekciji ambalažnog otpada u općinama: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Vitez, Novi Travnik, Vogošća i Posušje, a broj općina u kojima se sistem uspješno uspostavlja i razvija se svakodnevno povećava.

Prema Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, ove godine su na snagu stupili specifični ciljevi. Ekopak je imao veliki izazov - u uvjetima nepostojanja komunalne infrastrukture i kapaciteta za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada u našoj zemlji, obezbjedio je prikupljanje svih vrsta ambalažnih materijala: plastika, papir, metal, staklo, drvo, višeslojna ambalaža, ambalaža koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim materijama, te je zadani procenat ambalažnog otpada vratio u proces iskorištenja i reciklaže.

Zahvaljujući našoj mreži sakupljača iz cijele Federacije BiH aktivnosti na terenu su se realizovale planiranom dinamikom i u planiranom obimu.

Ekopak trenutno radi na finaliziranju godišnjeg izvještaja koji se šalje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

U galeriji su postavljene fotografije iz gore pomenutih općina i gradova na kojima se vidi kako je tekao proces prikupljanja ambalažnog otpada za ispunjenje ciljeva.

Ispunjenje ciljeva
Eko otok u Gracanici (Large).JPG
Eko otoci u Bihacu (Large).jpg
Sportisti podrzavaju Zelenu tacku (Large).JPG
IMG_8832.jpg
Eko otok u Kladnju (Large).jpg
image-0084f4648a0d8ae005d11ea16890e3f1d36f846619db8b4b23f2d7c97c0ea5be-V.jpg
image-3f6d262a48b69794d5db96b14b93a92fa6eb1301755a652ca681bc5616df4722-V.jpg
Amela utovar 001 - Copy.jpg
20141016_114715 - Copy.jpg
20140724_133143 - Copy.jpg
DSC02956 - Copy.jpg
20141215_133927.jpg
tetrapak 1102 004 2 - Copy.jpg

Arhiva